Laptop Lenovo core i5 GEN10 8GB SSD 512GB NVME TERBARU ideaped Slim 3 14IIL05

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *