Đôi loa Pioneer Màng FB 3,9 triệu , Loa Cổ hiếm gặp. Chất liệu âm thanh như dòng loa AR Cổ.!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *